3 comments on “Pabasa

  1. Muli ay napag aralan namin ang origin ng Pasyon at ang kahanga hangang epekto nito sa ating buhay espiritwal at the Pilipinong tradisyon sa pag gunita sa hirap at dusa ng Ating Poong Hesuskristo.

  2. A.J. Christian B. Guadalupe : Contributor ; http://www.ourhappyschool.com

    Ang Pasyon ay sadyang napakahalaga sa Pananampalatayang Katoliko , ito ay nagtuturo ng iba’t ibang senaryo ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Kristo sapamamagitan ng pagtubos ng kasalanan ng tao kung kaya’t isa ito sa mga panatang ginagawa ng mga pilipino upang pagnilayan ang hatid na kahulugan ng Mahal na Araw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s