308

Fr. Robert Ngairi, PIME (right) with seminarian Kantha Rao Gudipudi in Tagaytay

Advertisements